Przejdź do menu Przejdź do treści

Colloquium

Colloquium Chair: dr inż. Magdalena Krupska-Klimczak (magdalena.krupska-klimczak@up.krakow.pl)

Fall-Winter 2021/2022

November 05, 2021 11:00
Jacek Gatlik
Problem masy w efektywnym opisie dynamiki solitonu

 

Colloquium Chair: Prof. R. J. Radwański (ryszard.radwanski@up.krakow.pl)

Fall-Winter 2020/2021

November 06, 2020 11:15
Michał Zegrodnik
Nadprzewodnictwo niekonwencjonalne w związkach miedzi (online – MS-Teams)


Spring-Summer 2019/2020

Jacek Gatlik and Artur Błachowski Spektroskopia Mössbauera 57Fe w badaniach paleośrodowiskowych warunków redox. (online)

April 3, 2020
Jacek Szczytko
cancelled due to Convid-19
March 6, 2020
Krzysztof Ziewiec
Mikrostruktura i stabilność termiczna amorficznych taśm odlewanych z tygla dzielonego.

Fall-Winter 2019/2020


January 10, 2020
Agnieszka Twardowska
Powłoki wielowarstwowe amorficzne i amorficzno- nanokrystaliczne typu TiBx/TiSiyCz do zastosowań przeciwzużyciowych.

December 20, 2019
Xmas meeting
Wykład niespodzianka. Muzyczna niespodzianka. Dyskusja naukowo-towarzyska.

December 6, 2019
Huri Tugca Sener
Hot subdwarfs as common-envelope evolution outcomes.
Attention: This seminar starts at 11am!

November 22, 2019
Marek Paściak
Disorder and short-range order in perovskite dielectric materials.

November 8, 2019
Dariusz Kaczorowski
Electronic transport in topological semimetals.

October 11, 2019
Imre Pazsit
How chance processes and randomness can make nuclear power safer –reactor diagnostics and nuclear safeguards with neutron noise analysis

Spring-Summer 2019


June 14, 2019
Damian Rybicki
Wpływ rozkładu ładunku w płaszczyznach miedziowo-tlenowych na nadprzewodnictwo

May 24, 2019
Bartłomiej Pokrzywka
Laser w plamę czyli laserowa diagnostyka plazmy indukowanej laserowo

April 5, 2019
Tomasz Pospieszny
Zapomniany geniusz – Lise Meitner, pierwsza dama fizyki jądrowej

March 22, 2019
Dmytro Nosov
Modelowanie makroskopowych sprężysto-termicznych i magneto-elektrycznych właściwości kompozytów

Fall-Winter 2018/2019


March 1, 2019
Dorota Sitko
Badanie wpływu domieszkowania jonami Cu2+ na właściwości elektryczne ceramiki Ba0.95Pb0.05TiO3 za pomocą spektroskopii impedancyjnej

February 1, 2019
Tomasz Dobrowolski
O ograniczeniach płynących z zasad nieoznaczoności

January 11, 2019
Andrzej Kozłowski
Przemiana fazowa Verwey’a w magnetycie (Fe3O4)

December 14, 2018
Jerzy Kreiner
Wykład Niespodzianka: “Co Na Niebie 2019?”

December 7, 2018
Irena Jankowska-Sumara
Przemiany fazowe w perowskitowych antyferroelektrykach w warunkach wysokich ciśnień

November 9, 2018
Jakub Ostrowski
Ewolucja i pulsacje niebieskich nadolbrzymów

October 5, 2018
Dragomir Marchev
Astronomy and Culture

Spring 2018

data sala godzina prelegent temat
08.06.2018 550 1100 dr Silvie Maskova ”Tuning of electronic properties of U- and RE- metallic systems by H absorption” pobierz
25.05.2018 514 1200 dr Renata Bujakiewicz-Korońska ”New Multiferroics Searching by Cobalt Doping into Barium Titanate” pobierz
13.04.2018 514 1100 mgr Maria Podgórna ”Wpływ podstawień izowalentnych i aliowalentnych na sekwencję i dynamikę przemian fazowych w antyferroelektrycznych kryształach PbZrO3 oraz PbHfO3” pobierz
16.03.2018 514 1100 mgr inż. Halina Czternastek ”Właściwości niskoołowiowej ceramiki (1-x)BaTiO3-xPb(Zn1/3Nb2/3)O3 (x = 0, 0,025, 0,05, 0,075, 0,10, 0,125 i 0,15)” pobierz
26.01.2018 514 1100 dr hab. inż. Jakub Cieślak ”Badania stopów wysokiej entropii w układach FeCrCoNi-X” pobierz
15.12.2017 514 1100 prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner ”Wykład Świąteczny – wykład niespodzianka” pobierz
24.11.2017 514 1100 mgr Marta Bryła ”Przewodność dwuwymiarowego materiału kompozytowego z wtrąceniami eliptycznymi” pobierz
17.11.2017 514 1100 dr Piotr Kurzydło ”Lokalne uporządkowania spinowe w wybranych silnie anizotropowych związkach międzymetalicznych” pobierz
27.10.2017 514 1100 prof. dr hab. Stanisław Zoła%3