Przejdź do menu Przejdź do treści

PhD theses completed

Doktorzy (PhD) w dyscyplinie nauki fizyczne.
Stopień Doktora nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Fizyczne.

2020 (Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Fizyczny w dn. 3 lipca 2020r.). Magdaleny Krupska-Klimczak:  „Badanie i modyfikacja układów cienkowarstwowych na bazie magnetytu”. Promotor: dr hab. prof. UP Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska.

 

Doktorzy (PhD) w dziedzinie fizyka.
Stopień Doktora nadany przez Radę Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technocznego.

2019 (Posiedzenie Rady Wydziału w dn. 25 września 2019r.) Grzegorz Jagło: „Wpływ uporządkowania magnetycznego na dynamikę sieci wybranych trójskładnikowych dichalkogenków metali przejściowych”.  Promotor: dr hab. inż. prof. UP dr hab. Urszula Wdowik.

2019 (Posiedzenie Rady Wydziału w dn. 3 lipca 2019r.) Paweł Tatrocki: „Numeryczne badania konfiguracji typu kink modelu 4 w układach jawnie łamiących niezmienniczość translacyjną”.  Promotor: dr hab. prof. UP Tomasz Dobrowolski.

2019 (posiedzenie Rady Wydziału: 3 lipca 2019r.) Monika Karpierz: “Właściwości roztworów stałych (1-x)K0.5Bi0.5TiO3-xPbTiO3 oraz (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xPbTiO3” . Promotor: dr hab. prof. UP J. Suchanicz.

2019 (posiedzenie Rady Wydziału: 3 lipca 2019r.) Urszula Lewczuk-Jodłowiec: “Właściwości strukturalne, dielektryczne, optyczne, piezoelektryczne i ferroelektryczne roztworów stałych (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3”. Promotor: dr hab. prof. UP J. Suchanicz.

2019 (posiedzenie Rady Wydziału: 3 lipca 2019r.) Kamila Komędera: “Magnetyzm związków macierzystych nadprzewodników na bazie żelaza badany metodą spektroskopii mӧssbauerowskiej”. Promotor: dr hab. prof. UP A. Błachowski.

2018 (posiedzenie Rady Wydziału: 24 października) Beata Krzaczek: “Przewodność materiałów kompozytowych ze szczelinami” (promotor: prof. dr hab. W. Mitiuszew)

2018 (posiedzenie Rady Wydziału: 23 maja) Erazm Dutkiewicz: “Właściwości roztworów stałych tytanianu sodowo-bizmutowego z tytanianem strontu (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3 – xSrTiO3; x=0, 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10” (promotor: dr hab. prof. UP J. Suchanicz)

2017 (posiedzenie Rady Wydziału: 27 września) Dawid Nałęcz: “Magnetyczne przejścia fazowe i właściwości magnetyczne związków o strukturze perowskitu” (promotor: prof. dr hab. R. Radwański)

2016 (posiedzenie Rady Wydziału: 21 września) Aleksandra Jasek: “Fale gęstości ładunkowej w nadprzewodnikach na bazie żelaza badane metodą spektroskopii mossbauerowskiej” (promotor: dr hab. prof. UP A. Błachowski)