Przejdź do menu Przejdź do treści

How do I apply

Since the academic year 2019-2020:
Since the academic year 2019/2020 the Ph.D. education is realised in the scope of Doctoral (Ph.D.) School of the Pedagogical University of Cracow.
https://www.up.krakow.pl/en/courses/doctoral-school-ph-d
Head of Ph.D. education in Physical Sciences discipline: Prof.Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska.

 

Until 2018-2019:

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE FIZYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

KANDYDACI PROSZENI SĄ O ZAREJESTROWANIE SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Termin składania podań o przyjęcie: od 15. IX do 4. X. 2018 r. do godz. 12:00

2. Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków

tel. 12 662 62 98, pok. 515
pon. – pt. 900 – 1400 e-mail: ifiz@up.krakow.pl

3. Wymagane dokumenty:
Podanie do Dziekana Wydziału o przyjęcie na studia (DRUK)
List motywacyjny (w którym należy wyrazić chęć przydziału do grupy badawczej i wskazać opiekuna naukowego)
Odpis dyplomu magisterskiego lub kserokopię (oryginał do wglądu, tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu)
Kwestionariusz osobowy (DRUK)
Ankieta kandydata (DRUK)
4 zdjęcia

4. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 5 października 2018, godz. 11.00 (s. 516, Instytut Fizyki). Wyniki postępowania kwalifikacyjnego wysłane zostaną e-mailem 8 października. Pisemne decyzje będą do odebrania w sekretariacie IF.