Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria IF

Rok akademicki 2022 / 2023

Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: magdalena.krupska-klimczak@up.krakow.pl

data sala godzina prelegent temat
27.05.2022 514 1100 dr Łukasz Stępień O równaniach Bogomolnego

 

Rok akademicki 2021 / 2022

Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: magdalena.krupska-klimczak@up.krakow.pl

data sala godzina prelegent temat
03.12.2021 514 1100 dr hab. inż. prof. UJ Andrzej Wereszczyński Dynamiczna przestrzeń moduli w zderzeniach solitonów topologicznych.
01.12.2021 514 1115 dr hab. inż. prof. AGH Marcin Zych Metody radiometryczne w pomiarach przepływów dwufazowych.
19.11.2021 514 1100 dr hab. prof. UJ Andrzej Wereszczyński Metoda współrzędnych kolektywnych w zderzeniach solitonów.
05.11.2021 514 1100 J. Gatlik Problem masy w efektywnym opisie dynamiki solitonu.
01.10.2021 514 1100 mgr inż Mateusz Wachla Solitony w dwóch wymiarach- model baby Skyrme

 

Rok akademicki 2020 / 2021

Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: ryszard.radwanski@up.krakow.pl

data sala godzina prelegent temat
25.09.2021 514 1115 Prof. R. J. Radwański Od fizyki do metafizyki – 40 lat mojej przygody z fizyką.

06.11.2020 1115 Michał Zegrodnik Nadprzewodnictwo niekonwencjonalne w związkach miedzi. (online – MS-Teams)

 

Rok akademicki 2019 / 2020

Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: hoakimngan.nhu-tarnawska@up.krakow.pl


data sala godzina prelegent temat
05.06.2020 514 1130 Jacek Gatlik, Artur Błachowski Spektroskopia Mössbauera 57Fe w badaniach paleośrodowiskowych warunków redox. (online)
03.04.2020 514 1100 Jacek Szczytko odwołane
06.03.2020 514 1100 Krzysztof Ziewiec Mikrostruktura i stabilność termiczna amorficznych taśm odlewanych z tygla dzielonego.
10.01.2020 514 1000 Agnieszka Twardowska Powłoki wielowarstwowe amorficzne i amorficzno- nanokrystaliczne typu TiBx/TiSiyCz do zastosowań przeciwzużyciowych.
20.12.2019 514 od 1200 Spotkanie świąteczne-noworoczne Wykład niespodzianka. Muzyczna niespodzianka. Dyskusja naukowo-towarzyska.
6.12.2019 514 1100 Huri Tugca Sener ”Hot subdwarfs as common-envelope evolution outcomes”
22.11.2019 514 1000 Marek Paściag ”Disorder and short-range order in perovskite dielectric materials”
8.11.2019 514 1000 Dariusz Kaczorowski ”Electronic transport in topological semimetals”
11.10.2019 514 1000 Imre Pazsit ”How chance processes and randomness can make nuclear power safer –reactor diagnostics and nuclear safeguards with neutron noise analysis”

 

Rok akademicki 2018 / 2019

Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: hoakimngan.nhu-tarnawska@up.krakow.pl


data sala godzina prelegent temat
14.06.2019 514 1000 Damian Rybicki ”Wpływ rozkładu ładunku w płaszczyznach miedziowo-tlenowych na nadprzewodnictwo”
24.05.2019 514 1000 Bartłomiej Pokrzywka ”LASEREM W PLAZMĘ czyli laserowa diagnostyka plazmy indukowanej laserowo”
5.04.2019 514 1000 Tomasz Pospieszny ”Zapomniany geniusz – Lise Meitner, pierwsza dama fizyki jądrowej”
22.03.2019 514 1000 Dmytro Nosov ”Modelowanie makroskopowych sprężysto-termicznych i magneto-elektrycznych właściwości kompozytów”
1.03.2019 514 1000 Dorota Sitko ”Badanie wpływu domieszkowania jonami Cu2+ na właściwości elektryczne ceramiki Ba0.95Pb0.05TiO3 za pomocą spektroskopii impedancyjnej”
1.02.2019 514 1000 Tomasz Dobrowolski ”O ograniczeniach płynących z zasad nieoznaczoności”
11.01.2019 514 1000 Andrzej Kozłowski ”Przemiana fazowa Verwey’a w magnetycie (Fe3O4)”
14.12.2018 514 1000 Jerzy Kreiner Wykład Niespodzianka: „Co Na Niebie 2019?”
7.12.2018 514 1000 Irena Jankowska-Sumara ”Przemiany fazowe w perowskitowych antyferroelektrykach w warunkach wysokich ciśnień”
9.11.2018 514 1000 Jakub Ostrowski ”Ewolucja i pulsacje niebieskich nadolbrzymów”
5.10.2018 514 1000 Dragomir Marchev ”Astronomy and Culture”

 

Rok akademicki 2017 / 2018


data sala godzina prelegent temat
8.06.2018 550 1100 dr Silvie Maskova ”Tuning of electronic properties of U- and RE- metallic systems by H absorption”
25.05.2018 514 1200 dr Renata Bujakiewicz-Korońska ”New Multiferroics Searching by Cobalt Doping into Barium Titanate”
13.04.2018 514 1100 mgr Maria Podgórna ”Wpływ podstawień izowalentnych i aliowalentnych na sekwencję i dynamikę przemian fazowych w antyferroelektrycznych kryształach PbZrO3 oraz PbHfO3”
16.03.2018 514 1100 mgr inż. Halina Czternastek ”Właściwości niskoołowiowej ceramiki (1-x)BaTiO3-xPb(Zn1/3Nb2/3)O3 (x = 0, 0,025, 0,05, 0,075, 0,10, 0,125 i 0,15)”
26.01.2018 514 1100 dr hab. inż. Jakub Cieślak ”Badania stopów wysokiej entropii w układach FeCrCoNi-X”
15.12.2017 514 1100 prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner ”Wykład Świąteczny – wykład niespodzianka”
24.11.2017 514 1100 mgr Marta Bryła ”Przewodność dwuwymiarowego materiału kompozytowego z wtrąceniami eliptycznymi”
17.11.2017 514 1100 dr Piotr Kurzydło ”Lokalne uporządkowania spinowe w wybranych silnie anizotropowych związkach międzymetalicznych”
27.10.2017 514 1100 prof. dr hab. Stanisław Zoła ”2MASS J16211735+4412541 – układ kataklizmiczny w przebraniu”