Przejdź do menu Przejdź do treści

Education

Kształcąc się w naszym Instytucie:

  • uzyskasz uprawnienia do nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych w szkołach,
  • uzyskasz wiedzę i kompetencje konieczne do zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk przyrodniczych,
  • nauczysz się korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i systemów diagnostycznych,
  • zdobędziesz umiejętności informatyczne tak cenne na współczesnym rynku pracy.

Plany i programy studiów wyższych na kierunku fizyka.

Studia na w/w specjalnościach prowadzone są według nowych, interdyscyplinarnych programów nauczania,
mających na celu ukształtowanie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych
problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem.

Dotychczasowa obserwacja polskiego i zagranicznego rynku pracy wykazuje, że osobom o wykształceniu
interdyscyplinarnym jest łatwiej znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Nasi absolwenci pracują w szkołach
wszystkich szczebli, w firmach komputerowych, doradczych i ubezpieczeniowych, w bankach, w telekomunikacji,
w administracji i przedsiębiorstwach o nowoczesnej technologii.

Dla osób spoza Krakowa istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 662 6298 lub poprzez e-mail: ifiz@up.krakow.pl