Przejdź do menu Przejdź do treści

Środowiskowa Pracownia Fizyki

Zajęcia w ramach Środowiskowej Pracowni Fizyki są kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Oferta programowa ŚPF jest odpowiedzią na wszystkie oczekiwania nauczycieli wynikające z podstawy programowej do przedmiotu Fizyka (na ww. poziomach edukacyjnych). Oferta programowa jest urozmaicona, a stały monitoring realizowanych pokazów i zajęć laboratoryjnych zapewnia jej elastyczne dostosowywanie do wymagań podstawy programowej, jak również potrzeb nauczycieli oraz możliwości percepcyjnych uczniów.

Zajęcia są prowadzone w formie pokazów dla grup oraz w formie zajęć laboratoryjnych, z ukierunkowaniem na samodzielne wykonywanie doświadczeń przez uczniów (nacisk na aspekt praktyczny).

 
Nanostructure Laboratory