Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2019/2020:

Szanowni Państwo, w roku akademickim 2019/2020 serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe „Nauczanie fizyki w szkole podstawowej”.

 

Informacje z lat poprzednich:

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem licencjata lub magistra kierunków ścisłych
lub technicznych zapraszamy na studia podyplomowe o specjalnościach:

 

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość rezerwacji noclegów w terminach zjazdów w Akademickim Centrum Hotelowym Uniwersytetu Pedagogicznego.
Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę osobiście skontaktować się z ACH,
ul. Armii Krajowej 9, tel. 12 662-70-00.

Akademickie Centrum Hotelowe


Karty Kursów na studiach podyplomowych
„Dydaktyka fizyki w szkole podstawowej oraz szkolne laboratorium fizyczne”
„Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody w szkole oraz szkolne laboratorium przyrodnicze”
„Elementy astronomii”
„Historia i metodologia fizyki”
„Metody opracowania danych pomiarowych oraz planowanie szkolnych eksperymentów”
„Podstawy fizyki współczesnej I”
„Wybrane zagadnienia biologii, biofizyki oraz biochemii”
„Wybrane zagadnienia z chemii”
„Wybrane zagadnienia z geografii”
„Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej”
„Zagadnienia fizyki jądrowej”
„Zagadnienia fizyki klasycznej”
„Fizyka ogólna. Wybrane zagadnienia elektrostatyki i elektromagnetyzmu.”
„Fizyka ogólna. Mechanika i grawitacja.”
„Fizyka ogólna. Optyka”


Laboratorium Fizyczne:

Zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych oraz harmonogram.


Studia na w/w specjalnościach prowadzone są według nowych, interdyscyplinarnych programów nauczania,
mających na celu ukształtowanie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych
problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem.
Dotychczasowa obserwacja polskiego i zagranicznego rynku pracy wykazuje, że osobom o wykształceniu
interdyscyplinarnym jest łatwiej znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Nasi absolwenci pracują w szkołach
wszystkich szczebli a ich kompetencje są wysoko cenione.