Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja

Zostań nauczycielem fizyki i informatyki!
Podejmij studia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W roku akademickim 2021/2022 planujemy uruchomić specjalności dzięki którym między innymi otrzymasz:

  • możliwość wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki
  • możliwość pracy jako nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
  • możliwość pracy w instytucjach finansowych
  • możliwość pracy w branży informatycznej

Wyboru specjalności Fizyka z informatyką (nauczycielska) lub Fizyka materii (nienauczycielska) dokonasz pod koniec II semestru.

>>> Opis kierunku <<<

klik! >>> Zarejestruj się <<< !klik


Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia I stopnia:

kryteria kwalifikacji: KONKURS DYPLOMÓW/ŚWIADECTW

• nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

• stara matura

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki – część pisemna.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia II stopnia:

kryteria kwalifikacji: KONKURS DYPLOMÓW/ŚWIADECTW


Szczegóły dotyczące oferowanych specjalności wkrótce